Tínedžerské dobrovoľníctvo

Sme skupina Vašich spolužiakov, ktorá sa v novembri roku 2010 zapojila do projektu “Tínedžerské dobrovoľníctvo“. Je to experimentálny projekt IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Z celého Slovenska bolo vybraných päť organizácií a naša škola je jednou z nich. Cieľom tohto projektu je podporiť a rozvíjať myšlienku dobrovoľníctva u mladých ľudí. Našou koordinátorkou je M.Dubranová.

Prečo sme sa do tohto projektu zapojili?

 • Chceme svoj voľný čas využiť vhodne, zmysluplne a nezvyčajne.
 • Nechceme robiť to, čo je zaužívané a moderné, chceme robiť niečo iné.
 • Chceme robiť niečo, čo nás baví a napĺňa, niečo, čo nemusíme, ale chceme.
 • Chceme robiť niečo “dobré” pre iných. Niečo, čo im pomôže uľahčiť život alebo im prinesie aspoň radosť.
 • Chceme sa aj niečo nové pri tom naučiť.

DIZAJN PROJEKTU

Projekt Tínedžerské dobrovoľníctvo umožní mladým ľuďom, bez predošlej dobrovoľníckej skúsenosti, absolvovať špeciálne pripravený dobrovoľnícky program. Súčasti tohto programu sú nasledovné:

 1. Úvodné školenie o dobrovoľníctve.
 2. Aktívne zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít v partnerských organizáciách.
 3. Príprava a zrealizovanie vlastných projektov, na ktoré bude poskytnutá aj finančná dotácia.

Naše partnerské organizácie sú:

 • Zariadenie pre seniorov Komárno
 • Detský domov Komárno
 • Útulok zvierat v Hadovciach


Rok 2011 je Európskym rokom dobrovoľníctva – Komárňanský Magazín 06/2011


Útulok zvierat v Hadovciach

 1. Absolvovali sme prvé školenie o dobrovoľníctve.
 2. Absolvovali sme prvé stretnutie s kontaktnou osobou a získali sme prvé informácie o tomto útulku.
 3. Po sobotách sme začali navštevovať útulok, zoznamovať sa s prácou v tomto útulku, so zvieratami a s ostatnými dobrovoľníkmi, ktorí sa o nich starajú.
 4. Zahájili sme zbierku pre útulok – teplé deky na zimu pre psíkov.
 5. Zohnali sme 14 teplých prikrývok a pred Vianocami sme ich zobrali do útulku.
 6. Snažíme sa pomôcť pri umiestňovaní opustených zvierat a hľadaní ich nového domova.


Detský domov

 1. Absolvovali sme úvodné školenie o dobrovoľníctve.
 2. Zahájili sme zbierku – “Korčule pre deti z detského domova”.
 3. Šiestim školopovinným deťom z detského domova sme zohnali korčule a pred Vianocami sme im ich darovali.
 4. Počas zimných prázdnin sme sa stretávali na klzisku a naučili sme ich všetkých aj korčuľovať.
 5. Teraz sa stretávame na klzisku každú sobotu doobeda.
 6. Zahájili sme zbierku “Náučné knihy – encyklopédie pre deti z detského domova”.


Zariadenie pre seniorov

 1. Absolvovali sme úvodné školenie o dobrovoľníctve.
 2. Absolvovali sme prvé stretnutie s kontaktnou osobou.
 3. Začali sme navštevovať dôchodcov v tomto zariadení a rozprávať sa s nimi.
 4. 6.12.2010 sme sa zúčastnili osláv Mikuláša v tomto zariadení.
 5. 21.12.2010 sme pripravili kultúrny program na ich vianočnom posedení. Pri obidvoch týchto akciách nám pomohli naši umelecky zdatnejší spolužiaci, za čo sme im veľmi vďační.


ROK 2011 JE EURÓPSKOU KOMISIOU VYHLÁSENÝ

PODPORUJÚCIM AKTÍVNE OBČIANSTVO V KRAJINÁCH EÚ.


Dobrovoľníctvo asi najkrajšie vystihuje veta:

NEVEDEL, DO ČOHO A KAM IDE,

ALE TERAZ PRESNE VIE,

ČO A KOHO OPÚŠŤA.


Fotodokumentácia našich aktivít:

Permalink

Comments are closed.