Anglický jazyk

Vyučujúci anglického jazyka:

  • Mgr. Zuzana Kešiarová
  • PaedDr. Adela Čéryová
  • Mgr. Katherine Mayer

Kabinet Aj sa nachádza na 2. poschodí, č. dverí 210.

Všeobecné informácie o predmete:

Pri výuke cudzích jazykov postupujeme podľa učebných osnov schválených MŠ SR a cieľového vzdelávacieho štandardu z cudzích jazykov. Hlavným cieľom výuky Aj je splnenie požiadaviek na vedomosti a zručnosti študentov v jednotlivých ročníkoch – osvojiť si cudzí jazyk v ústnej i písomnej forme, riešiť bežné i problémové situácie v tomto jazyku a zároveň sa oboznámiť s reáliami anglicky hovoriacich krajín, s kultúrnymi aspektami života v týchto krajinách a porovnávať ich s kultúrou vlastnej krajiny.

Olympiády a iné súťaže:

Tak ako každý školský rok, naši talentovaní študenti sa môžu zapojiť do olympiád v cudzích jazykoch.

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo v novembri 2018. Súťaž pozostávala z gramatického testu a ústnej časti, situačnej úlohy a vytvorenia príbehu na základe obrázkov.

16. 1. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo, ktorého organizátorom bola naša škola.

Do okresného kola OANJ postúpili títo žiaci a získali nasledovné umiestnenia:

kategória 1A Lucia Micháleková Sekunda

kategória 1B Samuel Harsányi Tercia (2. miesto)

kategória 2A Ema Kristína Sokolová 2A (1. miesto)

kategória 2B Dušan Podmanický Oktáva (1. miesto)

Víťazom srdečne blahoželáme!

Do krajského kola, ktoré sa bude konať dňa 13. 2. 2019 postupujú víťazi kategórií 2A a 2B.

 

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Ďalšie súťaže:

Každý školský rok sa zúčastňujeme turnaja v SCRABBLE v anglickom jazyku, ktorý v rámci Komárňanských dní organizuje SOŠOaS. Naši študenti sa často umiestňujú na popredných miestach.

 

Exkurzie:

Pravidelne organizujeme jazykovo-poznávacie zájazdy do Veľkej Británie, pričom trasa našej cesty sa obvykle mení. Hlavným cieľom týchto exkurzií je oboznámiť študentov s kultúrou, atmosférou, mentalitou a životným štýlom obyvateľov tejto anglicky hovoriacej krajiny.

 

Londýn a Paríž

 

Pred samotnou cestou je nevyhnutné nájsť v sebe patričnú dávku odvahy a po každej stránke sa na túto vzrušujúcu ale aj náročnú výpravu pripraviť.

Londýn – mesto typických červených telefónnych búdok, poschodových autobusov či čiernych taxíkov. Prvý dojem bol impozantný – obrovské a farebné mesto neobmedzených možností, ponúkajúce zážitky rôzneho druhu.Za pomoci jedinečného metra ( neriadenej strely) sme sa v priebehu pár minút ocitli kdekoľvek. Vyskúšali sme aj jazdu povestným červeným poschodovým autobusom. Pozreli sme si tie najvýznamnejšie miesta a pamätihodnosti v Londýne i jeho okolí – jeden z najväčších stále obývaných hradov sveta- Windsor, sídlo jednej z najznámejších osobností anglickej histórie – Henricha VIII – Hampton Court. Dievčenskej časti výpravy neunikli ani elegantní študenti prestížnej školy Eton, ktorých stretnete iba vo fraku. Miesto, ktoré sme veľmi túžili vidieť, bol tajomný Stonehenge.

Tentokrát môžeme povedať, že sme preskúmali aj určité obdobia anglickej literatúry. Navštívili sme kúpeľné mestoBath, preslávené aj jedinými zachovanými rímskymi kúpeľmi. Istý čas tu žila Jane Austen, slávna predstaviteľka viktoriánskej literatúry. Mesto sa pýši jej múzeom. Ďalším miestom bolo rodisko a dom najslávnejšieho dramatika 16. storočiaWilliama Shakespeara.

Posledné dni nášho pobytu v Anglicku sme opäť strávili v Londýne. Po vzhliadnutí historického centra dostal každý z účastníkov možnosť minúť posledné libry na najfrekventovanejšej ulici Londýna-Oxfordstreet – ulici vhodnej najmä pre nákupné maniačky.

Napokon sme dva dni sme nasávali prijemnú atmosféru zvodného Paríža. Neunikli nám krásy pompézneho zámku Ľudovíta XIV. prezývaného „kráľ Slnko“. Navštívili sme Víťazný oblúk, aj symbol hrdosti všetkých Francúzov – Eiffelovu vežu, gotický chrámNotreDame. Hoci sa to zdáneuveriteľné, za 9 dní sme precestovali viac ako 5000km, prekročili sme hranice siedmich štátov, mali sme možnosť spoznať rôzne typy ľudí rôznych národností, a hlavne všetko „vidieť na vlastné oči“.

Okrem nespočetného množstva pamätihodností, múzeí a významných miest to bola nezabudnuteľná osobná skúsenosť pre každého z nás. Všetko čo sme zažili, nás obohatilo.Každý z nás to vnímal svojimi očami, každý to prežíval po svojom . Je ťažké vyjadriť všetky dojmy a pocity, treba to všetko zažiť na vlastnej koži!

 

 

Iné školské podujatia:

Pravidelne navštevujeme divadelné predstavenia v anglickom jazyku v bratislavskom divadle Istropolis.


Divadelné predstavenie THE WAVE v podaní TNT Theatre Britain, adaptácia známeho a najčítanejšieho románu v strednej Európe, od amerického autora Mortona Rhue.

 

Predstavenie Život a smrť MARTINA LUTHERA KINGA – znova v podaní TNT Theatre Britain

Predstavenie v anglickom jazyku v Bratislave s názvom Frankenstein.

Predchádzajúce predstavenia: Canterville Ghost, divadelná adaptácia populárnej poviedky Oscara Wilda v podaní TOUR DE FORCE THEATRE COMPANY z Londýna, A Christmas Carol (Vianočná koleda) podľa známej literárnej predlohy Charlesa Dickensa, Gulliverove cesty podľa románu J.Swifta.

 

Divadelné predstavenie DR JEKYLL AND MR HIDE v anglickom jazyku v Bratislave v podaní TNT Theatre Britain a názov ďalšieho predstavenia – Peter Pan.

Projekty

Momentálne je našou najväčšou výzvou projekt COMENIUS.

Názov projektu je „MAGIC: Media Awareness Generating Informed Citizens“ (vo voľnom preklade: Mediálna výchova je zárukou informovanosti a vzdelanosti občanov). Našim zámerom je poskytnúť študentom možnosť uvedomiť si veľký vplyv, ktorý majú jednotlivé médiá na formovanie rozhodnutí v našom každodennom živote. Budeme skúmať sociálne siete, tlač, televízne programy..

Študenti zdokumentujú podobnosti a rozdiely medzi zisteniami každej zúčastnenej krajiny, budú si vážiť a tolerovať odlišné kultúrne a spoločenské postoje a zvyky. Tým, že si budú viac všímať činnosť médií, budú lepšie rozumieť mediálnemu prostrediu, ktoré sa stáva v európskej spoločnosti čoraz vplyvnejším. V našom projekte budú spolupracovať školy z rôznych častí Európy: Slovensko, Slovinsko, Grécko, Španielsko, Nemecko, Holandsko a Nórsko.

Ďalšie ciele nášho projektu sú:

- vychovať informovaných a aktívnych občanov, rozumných spotrebiteľov, ktorí sú schopní kritického posudzovania

- dosiahnuť, aby sa posudzovanie médií stalo prirodzenou zručnosťou, ktorá bude rozhodovať o tom, ako vnímajú médiá a ako na ne reagujú

- dosiahnuť, aby sa naši študenti stali rozumnými užívateľmi informácií a nie ich bezpodmienečnými konzumentmi

- zvýšiť povedomie o podobnostiach a odlišnostiach, ktoré existujú medzi jednotlivými partnerskými krajinami

- napomáhať efektívnej medzinárodnej komunikácii a spolupráci

Výsledky práce na projekte môžete vidieť na učiteľskom a žiackych blogoch:

http://magicslovakia.blogspot.sk/

http://magicslovakia1.blogspot.sk/

http://magicslovakia2.blogspot.sk/

http://magicslovakia3.blogspot.sk/

http://magicslovakia4.blogspot.sk/

V rámci projektu sú plánované 4 stretnutia pedagógov a študentov v Holandsku, Slovinsku, Grécku a Nórsku. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 26. novembra až 3. decembra roku 2013 v Holandsku, druhé stretnutie bolo v Slovinsku, kam skupina 7 žiakov a 2 pedagógov odcestovala 30. marca roku 2014.

Práca na projekte pokračuje aj v tomto školskom roku.

V termíne od 22.3.2015 do 29.3.2015 sa uskutočnilo 3.stretnutie účastníkov projektu zo siedmich krajín v Grécku – v Thessalonikách a Aténach. Našu školu a krajinu reprezentovali:

Boris Baráth

Ľudmila Borošová

Lucia Csukásová

Adam Mészáros

Matúš Ďurčo

Rachel Procházková

Alexandra Szarvasová

Gabriela Krišková

Patrik Bušanski

 

Od 22.5.2015 do 28.5.2015 v Bergene v Nórsku sa uskutočnilo 4.projektové stretnutie, ktorého náplňou bolo najmä vyhodnotenie nášho dvojročného úsilia v rámci projektu MAGIC.

Živá prezentácia na hodine angličtiny 

 

eTwinning

V školskom roku 2011/2012 sa žiaci v rámci anglického jazyka zapojili do niekoľkých projektov eTwinning.

Začiatkom marca roku 2012 sa tím žiakov školy zapojil do európskej spolupráce škôl eTwinning, z ktorých projekt s názvom „Do you speak Google“? sa stal víťazom celoslovenskej súťaže projektov.

Partnerskými školami projektu boli školy z Chorvátska (gymnázium z mesta Bjelovar) a Talianska (škola I.S.E.S. de Nicola z Neapola). Do projektu bolo zapojených 22 žiakov gymnázia pod vedením profesorky Tatiany Valentovej.

Projekt bol zameraný na vytvorenie funkčnej webovej stránky v anglickom jazyku s cieľom naučiť žiakov používať aplikácie Google na vytváranie a úpravu webových stránok, ako aj iné možnosti IKT (email, chat, fórum, Skype, videokonferencia, Google). Ďalším cieľom bolo zdokonaľovanie vedomostí a jednotlivých zručností žiakov v anglickom jazyku a ich použitie v praktickej komunikácii ako aj rozšírenie vedomostí žiakov o geografii, histórii a kultúre partnerských krajín a podnietenie ich záujmu o život rovesníkov v iných krajinách Európy, čo má prispieť aj k prehĺbeniu ich európskeho povedomia. V priebehu projektu na vytvorenej webovej stránke boli uverejňované viaceré študentské príspevky v anglickom jazyku podľa tém dohodnutých medzi partnerskými krajinami. Komunikácia sa uskutočňovala predovšetkým na samotnej webovej stránke v procese jej vytvárania, ale aj cez fóra a blogy, emailovú korešpondenciu a videokonferencie.

Hlavným prínosom práce na projekte je spolupráca študentov rôznych krajín na realizácii spoločných nápadov a návrhov, čo ich napĺňa pocitom zadosťučinenia z dobre vykonanej práce, učí vzájomnej tolerancii, úcte a pochopeniu. Veľký význam majú aj osobné kontakty a možnosť dozvedieť sa viac o záľubách a aktivitách rovesníkov, porovnať názory a vnímanie sveta okolo nás.

Tento projekt získal v rámci stredných škôl 1. Miesto v súťaži o najlepší eTwinning projekt na Slovensku s názvom v školskom roku 2011/2012. Dňa 8.júna 2012 bola žiakom odovzdaná cena na vyhodnotení v Žiline.

Projekt si môžete pozrieť na stránke školy v sekcii PROJEKTY.

Následne začiatkom septembra 2012 tím žiakov pod vedením p. Valentovej navštívil Taliansko ako partnerskú krajinu projektu. Aktuálne projekt získal Európsky certifikát kvality a je prihlásený do celoeurópskej súťaže eTwinning.

Ďalšia skupina študentov pod vedením p.Kešiarovej pracovala na eTwinning projekte s názvom:

„I am learning English because I am living English”. Partnerskou školou bola stredná škola z Turecka.

Tento projekt bol zameraný na aplikáciu tvorivých prístupov na hodinách anglického jazyka, konkrétne na využívanie dramatických techník v rámci vyučovania cudzieho jazyka. Žiaci sa tak priblížili k zmysluplnej, reálnej komunikácii. Získali nové kontakty, spolupracovali s rovesníkmi pochádzajúcimi z inej krajiny a kultúry.

Najnovší eTwinning projekt, rozbehnutý začiatkom septembra 2012 skupinou žiakov pod vedením p. Valentovej, mal názov Európsky študentský časopis e-mag. V rámci projektu študenti prispievali článkami o zaujímavostiach kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Projekt pokračoval aj v školskom roku 2013-2014.

Permalink

Comments are closed.